4 levensthema's

Op basis van de wetenschap van de psychologie en mijn levenservaring ben ik tot het inzicht gekomen dat veel van onze problemen om ten volle te kunnen leven te maken hebben met 4 grondthema's van het menselijke bestaan:

  • de angst voor onvermijdelijkheid van de eigen sterflijkheid van onszelf en van onze geliefden,
  • het onvermogen (on-)vrijheid om ons leven gestalte geven zoals wij dat zelf willen,
  • de angst voor uiteindelijke isolatie van elk van ons en het (on-)vermogen zinvolle contacten aan te gaan,
  • de (niet-)herkenbare zin ván, en vóór ons leven, in de situatie waarin we ons thans bevinden.


Voorwaar zware thema's, maar deze thema's bergen óók de kiem in zich voor wijsheid en vervulling.

thema 1:

het onvermijdelijke van de eigen

sterflijkheid en verlies van anderen

 

Een ingrijpende gebeurtenis zoals verlies, zoals verval van het lichaam en ziekte kan een enorm effect hebben op jouw bestaan. Alle eerdere waarden, actuele ontwikkelingen lijken ineens niet meer belangrijk. Je gaat dan door verschillende stadia van verwerking. Dat is heel natuurlijk. Soms blijven je te lang daarin hangen. We komen vast te zitten en de angst komt voor de eigen sterflijkheid, je verliest je levendigheid. De eigen sterflijkheid is niet meer te ontkennen en brengt angst die je gevangen houdt. Je weet dat het anders kan, anders moet, maar je hebt wat steun nodig om weer richting te geven aan je leven.

thema 2:

de onvrijheid en het onvermogen het eigen leven weer gestalte te geven zoals jij alleen dat wilt

 

het basisidee van vrijheid is altijd  verbonden met de angst deze vrijheid te verliezen of verloren te hebben. Vrijheid betekent altijd voor onze daden, onze beslissingen verantwoordelijk zijn. Het geboorterecht van elk mens is vrij te zijn, de opvoeding bewerkstelligt vaak het tegenovergestelde. Daar komt de angst om de hoek kijken, de vrijheid te verliezen of deze nooit gekend te hebben.


Ik help je bij de eerste stappen om weer de teugels van jouw bestaan weer in je eigen handen te krijgen. De verantwoording te nemen voor de keuze in therapie te komen is daarvan de eerste stap. Jouw wil, gebaseerd op het inzicht dat jij alleen jouw bestaan kunt veranderen, is noodzakelijk voor die verandering. Dat vergt moed en vraagt om ondersteuning als het even niet verder gaat en je nieuwe inzichten nodig hebt.

 thema 3:

de angst voor isolatie met eenzaamheid tot gevolg en de angst voor vervreemding en moeite om te verbinden met anderen


de angst voor isolatie en vervreemding is door alle generaties herkenbaar gebleken.

we willen ons verbinden met een belangrijke anderen willen dat vaak zo graag dat de verbinding verstikt raakt in patronen die oud zijn en uit een ver verleden stammen, vaak uit de normen en waarden van onze ouders, de kerk, de buurt waar we opgroeiden. Er is zoveel scheiding en vervreemding in de wereld om ons heen, dat we angstig worden voor de toekomstige pijn van verdriet en verlies. Bang zijn dat we soms vast houden aan onze geïsoleerdheid, en tegelijk niet gelukkig worden.

Zie je een patroon uit je opvoeding dat leidt tot falen in jouw relaties? ik help jou daar uit te komen, ook voor paren in een relatie.

 

Veel mensen zijn ook vervreemd van de mannelijkheid of van de vrouwelijkheid. Mensen die wel redelijk functioneren maar toch onecht overkomen, die een rol spelen waarvan je weet of voelt dat die rol je niet past, als een jas die te groot is, of schoenen die te klein zijn. 

 thema 4:

een niet-herkenbare zin en doel van ons leven en het ontbreken van perspectief


Als wij dan gekweld worden door onze angst voor sterflijkheid, als wij geen vrijheid voelen om onze verantwoordelijkheid voor onze beslissingen te nemen, als wij moeilijk ons leven richting kunnen geven, als wij moeilijk een verbinding aan kunnen gaan wanneer wij vrienden ontmoeten of nieuwe relatiepartners "daten", dan leven wij niet meer écht maar zijn we bezig te overleven.

Overleven betekent dat je elke da, elk uur bezig bent je angsten te bedwingen, controle te houden en onvrijheid te voelen.


Écht leven betekent vrijheid, creativiteit, en onderzoeken wat goed voor je is.

Écht leven vraag moed en volhouden, zo is het ook met therapie bij mij, we onderzoeken alles en behouden alleen het goede voor jouw leven

Ik geef je nieuwe inzichten, nieuwe ervaringen en mijn niet-aflatende ondersteuning en begrip in jouw zoektocht naar de zin van jouw bestaan.