Louis


Louis Romviel

Van 1999 tot 2006 volgde hij de basistraining en was hij docent-assistent bij Bodymind Opleidingen. Hij begon in 2002 als lichaamsgerichte psychotherapeut. Zijn holistische benadering doet een beroep op het totaal van lichaam, ratio, ziel & geest. Hij focust steeds op het hier-en-nu en richt zich uitsluitend op dat wat daadwerkelijk werkt. Zijn doel is dat jij direct inzichten en ervaringen krijgt die in de sessies worden opgedaan en daarna in jouw dagelijkse praktijk kunt brengen. Louis houdt zich niet bezig met oude verklaringen maar op het geven van nieuwe inzichten en ervaringen.

ONTWIKKELINGIn de vroege jaren zeventig heeft hij als elektrotechnicus gewerkt en daaruit een pragmatische instelling ontwikkelt die hem nu in zijn huidige werk als psychotherapeut helpt. Als zijn benadering onvoldoende werkt dan kiest hij voor een andere benadering.


Vanuit zijn behoefte om zich verder ontwikkelen begon hij op 28 jarige leeftijd  aan de studie Psychologie  van Arbeid en Organisatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Deze studie werd succesvol afgesloten in 1987.


In 2006 is hij gecertificeerd als lichaamsgeorienteerd psychotherapeut bij Bodymind Opleidingen in Gouda.


In de jaren na deze basisopleiding zijn verschillende aanvullende deelopleidingen gevolgd, onder andere voor somatic experiencing, systeem- en familieopstellingen en coaching.

(meer specifiek: zie kader rechts).WERKZAAM LEVENNa mijn studie psychologie heeft hij bij de Koninklijke marine gewerkt als (team-)coach en trainer in persoonlijk en coachend leiderschap.

 

Leven en werken, werken en leven hebben beide te maken met idealisme en pragmatisme. Hij wil werken met mensen die actief richting en sturing aan hun leven willen geven, dat is zijn idealisme. Hij heeft zijn kennis en kunde, levenservaring en professionele inzichten gebundeld in een praktijk als psychotherapeut en coach. Zijn pragmatisme  betekent  voor hem dat zijn werkwijze "werkt" of "werkt niet" en als zijn aanpak onvoldoende resultaat heeft, dan kiest hij voor een andere benadering. Want hij wil resultaat voor de mensen die hij begeleidt.

GERICHTE TRAINING EN OPLEIDINGEN


  • 4 jarige Beroepsopleiding Energetic  Integration Therapeut (2006)
  • 4 jaar groepsassistentie bij Beroepsopleiding Energetic Integration Therapeut (tot 2006)
  • Systemisch begeleiden, met accent op familie-opstellingen en systeemopstellingen
  • Leergang Somatic Experiencing (Traumahealing)
  • Leergang voor gebruik EQ-i (emotionele intelligentie) (2009)
  • Traumabehandeling EMDR-methotiek (2010)
  • Leergang Professioneel Coachen (2009)
  • Leergang Myers-Briggs Type Indicator (MBTI); persoonlijkheidsindelingen (2009)
  • Masterclasses Teamcoach Belbin-teamrollen; samenwerkingsmodellen van teamleden (2009 en 2010)
  • Masterclasses De Roos van Leary teamrollen (2010)